Skip to main content

Turizmo eksperto profilio aprašas

eSilverTour komanda atliko išsamų sidabro turizmo rinkos tyrimą. Šis tyrimas leido atidžiau pažvelgti į dabartinę situaciją ir kokybiškiau prognozuoti ateities poreikius.

Tyrimą sudaro du skyriai: poreikių analizė ir teorinis tyrimas.

Pagrindinės poreikių analizės išvados buvo gautos iš anketinio tyrimo, kurio metu buvo surinkti 269 pilnai užpildyti klausimynai (senjorai – 152, 117 – turizmo ir (arba) aktyvaus senėjimo specialistai). Tyrimas padėjo atskleisti tikslinės grupės poreikius, susijusius su mokymosi metodais, mokymosi aplinka bei geriau suprasti vyresnio amžiaus turistų lūkesčius ir motyvus, susijusius su turizmu, kelionėmis ir laisvalaikiu, taip pat geriau suprasti, kaip jie šiuo metu naudoja IRT.

Pagrindinės tyrimo išvados:

Profesionalai:
 • norėtų patobulinti profesinius skaitmeninės rinkodaros, IT ir užsienio kalbų įgūdžius, taip pat tarpasmeninius bendravimo, valdymo ir motyvavimo įgūdžius.
 • yra pasirengę dalyvauti mokymuose internetu, tiesiogiai arba mišriame kurse, kad įgytų naujų kompetencijų ir geriau atitiktų senjorų lūkesčius turizmo sektoriuje.
 • paminėjo, kad reikėtų pritaikyti rinkodaros infrastruktūrą (ekonominę ir techninę įrangą), taip pat kurti ir individualizuoti keliones vyresnio amžiaus žmonėms.
Vyresnieji turistai:
 • steigė, kad jie turi gana gerą prieigą prie skaitmeninių komunikacijos priemonių bei bendros informacijos.
 • gerai moka anglų kalbą.
 • tikisi kelionių ir kelionių vietų, pritaikytų jų gebėjimams ir pageidavimams. Kelionės turėtų būti pritaikytos atsižvelgiant į tokius kriterijus kaip asmeninis saugumas, bei aptarnaujančio personalo paslaugumas.
 • kelionės turėtų būti lengvai pasiekiamos, daugiausia pajūryje su viešbučiu arba nakvynės ir pusryčių pasiūlymais, tačiau su įvairiomis lankytinomis vietomis.

APKLAUSŲ REZULTATŲ APIBENDRINIMAS

Dokumentinis tyrimas atskleidė jog senjorų bendruomenė nėra vienalytė. Jie gali labai skirtis tiek pagal demografinį svorį regione, tiek pagal kvalifikaciją, interesus, sveikatą ir finansines galimybes. Todėl būtina atsižvelgti į minėtus skirtumus rengiant ir platinant turizmo pasiūlymus.

Požiūris "iš apačios į viršų" taip pat yra svarbus, ypač didesnėse turizmo struktūrose. Decentralizuojant įgaliojimus ir atsakomybes, pagrindinis dėmesys sutelkiamas į tai, ko iš tikrųjų reikia vyresnio amžiaus turistams.

Pagrindinės rekomendacijos:

 • DDiversifikuoti pasiūlą, kad pasiūlymais galėtų pasinaudoti visi norintys (atsižvelgti į vyresnio amžiaus žmonių finansines, sveikatos galimybes ir interesus).
 • Laikytis požiūrio "iš apačios į viršų", atsižvelgiant į tikruosius vyresnio amžiaus turistų poreikius.
 • Diegti aiškias sidabrinio turizmo statistines stebėsenos procedūras ir duomenų rinkimą.
 • Gerai pristatytas sidabrinis turizmas yra puiki sklaidos priemonė.
 • Rengti sidabrinę turizmo strategiją su aiškiais veiksmais ir skirtais finansiniais ištekliais.

NACIONALINIŲ ŠALTINIŲ ANALIZĖS APIBENDRINIMAS

Šį projektą finansavo Europos Komisija. Ši svetainė atspindi tik autoriaus požiūrį ir Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį joje pateiktos informacijos panaudojimą.
Projektą: 2020-1-FR01-KA202-079845