eSilver Tour kursus

Projekto komandos tikslas – sukurti inovatyvią skaitmeninės rinkodaros mišraus mokymosi mokomąją medžiagą sidabrinio turizmo ir aktyvaus senėjimo srityse.

Galima rinktis iš keleto variantų, kaip atlikti kursus:

course 1a

A variantas

TKursai pateikiami mišraus mokymosi platformoje, skirtoje turizmo bei profesinio mokymo specialistams. Kursus sudaro 8 moduliai.

course 1b
course 1a

B variantas

Tiesioginis mokymas. Kursus sudaro 7 moduliai ir darbo knyga.

course 1b

Susipažinkite su modulių turiniu:

1 modulis: Skaitmeninė rinkodara ir jos taikymas sidabrinio turizmo sektoriui
Skaitmeninė rinkodara yra glaudžiai susijusi su IT įgūdžiais, rinkodaros įgūdžiais ir naujais bendravimo įrankiais. Modulį sudaro keturi skyriai, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama įvairiems skaitmeninės rinkodaros potencialo aspektams sidabrinio turizmo srityje. Šio modulio tikslas – supažindinti su mokymo medžiaga, sudominti besimokančiuosius ir pademonstruoti naujausių technologijų ir metodų taikymo versle naudą.
2 modulis: Sidabrinis turizmas ir sezoniškumas
Turizmo sezoniškumas yra apibrėžiamas kaip tam tikrų mėnesių lankytojų skaičiaus ir jų išlaidų, eismo greitkeliais ir kitomis transporto rūšimis užimtumo ir lankytinų objektų lankomumo laikinas disbalansas metuose. Šiame modulyje daugiausia dėmesio skiriama sezoniškumui ir tam, kaip jį galima optimizuoti pasitelkiant sidabrinį turizmą.
3 modulis: Sidabrinis turizmas ir aktyvus senėjimas

Sidabrinis turizmas gali atlikti svarbų vaidmenį aktyvaus senėjimo srityje. Šiame modulyje pateikiami pagrindiniai terminai ir informacija apie demografinį, aktyvų ir sveiką senėjimą. Tikslas – geriau pažinti ir atliepti sidabrinių turistų poreikius.

4 modulis: Sidabrinio turizmo ir senėjimo stereotipai
Stereotipai apie amžių – tai įsitikinimai apie pagyvenusių žmonių savybes. Šiame modulyje daugiausia dėmesio skirsime senėjimo stereotipams ir kaip jų vengti reklamos kampanijose. Pirmajame skyriuje bus pristatoma senėjimo stereotipų teorinė sistema. Antrasis skyrius yra praktinis, jo tikslas – išsiaiškinti, kaip tinkamai panaudoti senėjimo stereotipus rinkodaros kampanijoje.
5 modulis: Skaitmeninė rinkodara ir sidabrinis turizmas
Šiame modulyje daugiausia dėmesio skiriama vyresnio amžiaus žmonių skaitmeninei rinkodarai. Pirmajame skyriuje pateikiami paaiškinimai apie sidabrinį turizmą ir vyresnio amžiaus žmones. Antrajame skyriuje bus siekiama suprasti, kaip skaitmeninė rinkodara gali būti naudinga sidabriniam turizmui. Trečiajame skyriuje bus pristatomi praktiniai metodai, kaip pasiekti tikslinę auditoriją.
6 modulis: Rinkodaros strategijos socialinėse medijose
Pirmajame skyriuje pristatoma socialinių tinklų nauda. Antrasis skyrius skirtas paaiškinti, kaip įmonės turėtų dalyvauti socialinės medijos platformose. Paskutiniame skyriuje pristatomi socialinės medijos nuomonės formuotojai ir tai, kaip įmonės gali juos pasitelkti savo produktams reklamuoti.
7 modulis: Skaitmeninės rinkodaros valdymas turizmo sektoriuje
Šiame modulyje pateikiama informacija apie tai, kas yra skaitmeninė rinkodara ir koks jos ryšys su turizmo vadyba; kaip nustatyti savo kampanijų tikslus ir kaip užmegzti ilgalaikius ryšius su jais; kaip naudoti skaitmeninę rezultatų analizę ir kaip rengti periodines kampanijų vertinimo ataskaitas; kaip praktiškai sukurti ir plėtoti rinkodaros strategijas.
8 modulis: Užduočių knyga
Paskutinis modulis – užduočių knyga, kuri sudaryta iš savirefleksijos klausimų ir užduočių: idėjoms generuoti, skaitmeninės rinkodaros strategijai parengti ir sidabrinio turizmo iniciatyvoms vystyti. Bus siūloma užduočių knyga naudotis kiekvieno modulio ar viso kurso pabaigoje.

Planuojama surengti dvi klausimų ir atsakymų sesijas. Pirmoji bus 4–ojo modulio (teorinės dalies) pabaigoje, o antroji – kurso pabaigoje (po praktinės dalies).

Photo credit: Kabbompics from Pexels

Šį projektą finansavo Europos Komisija. Ši svetainė atspindi tik autoriaus požiūrį ir Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį joje pateiktos informacijos panaudojimą.
Projektą: 2020-1-FR01-KA202-079845