Skip to main content

eSilver Tour kursus

Projektas eSilver Tour pristato novatorišką mišrųjį mokymosi kursą, skirtą skaitmeninei rinkodarai sidabrinio turizmo ir aktyvaus senėjimo srityse.

Kursą sudaro 7 arba 8 moduliai, priklausomai nuo to, kokį mokymosi būdą pasirenka naudotojas. Kiekvieną modulį sudaro keli mokymosi skyriai, po kurių atliekami žinių vertinimo testai, įvairios praktinės užduotys, suteikiama galimybė bendrauti su kitais besimokančiaisiais arba dėstytojais.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A REŽIMAS
A REŽIMAS

Tiksliniai vartotojai: mokymo paslaugų tiekėjai
Parengtas mokymuisi gyvai, sudarytas iš 7 modulių, pratimų ir gerųjų praktikų, pagalbinės madžiagos lektoriams bei užduočių knygos.

Tiksliniai vartotojai: mokymo paslaugų tiekėjai

Parengtas mokymuisi gyvai, sudarytas iš 7 modulių, pratimų ir gerųjų praktikų, pagalbinės madžiagos lektoriams bei užduočių knygos.

eSilver Tour
mokymų programa
eSilver Tour
mokymų programa
 
 
B REŽIMAS
B REŽIMAS

Tiksliniai vartotojai: senjorus vienijančių organizacijų darbuotojai, turizmo profesionalai, verslininkai
Parengtas savarankiškam mokymuisi, sudarytas iš 8 modulių, pratimų, gerųjų praktikų ir kūrybinės laboratorijos.

Tiksliniai vartotojai: senjorus vienijančių organizacijų darbuotojai, turizmo profesionalai, verslininkai

Parengtas savarankiškam mokymuisi, sudarytas iš 8 modulių, pratimų, gerųjų praktikų ir kūrybinės laboratorijos.

course 01a
A REŽIMAS

Tiksliniai vartotojai: mokymo paslaugų tiekėjai

Parengtas mokymuisi gyvai, sudarytas iš 7 modulių, pratimų ir gerųjų praktikų, pagalbinės madžiagos lektoriams bei užduočių knygos.

course 01a
B REŽIMAS

Tiksliniai vartotojai: senjorus vienijančių organizacijų darbuotojai, turizmo profesionalai, verslininkai

Parengtas savarankiškam mokymuisi, sudarytas iš 8 modulių, pratimų, gerųjų praktikų ir kūrybinės laboratorijos.

course 01a
eSilver Tour
mokymų programa

Sužinokite daugiau apie eSilver Tour e-mokymosi platformą ir prisijunkite prie jos nemokamai čia: E-MOKYMOSI PLATFORMA.

Daugiau informacijos apie mokymosi galimybes ir visą mokymosi bei pagalbinę medžiagą rasite čia: MOKYMŲ MEDŽIAGOS RINKINYS.

Susipažinkite su mokymosi turiniu ir tuo, kas yra kiekvieno modulio viduje:

1 modulis: Skaitmeninė rinkodara ir jos taikymas sidabrinio turizmo sektoriui
Skaitmeninė rinkodara yra glaudžiai susijusi su IT įgūdžiais, rinkodaros įgūdžiais ir naujais bendravimo įrankiais. Modulį sudaro keturi skyriai, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama įvairiems skaitmeninės rinkodaros potencialo aspektams sidabrinio turizmo srityje. Šio modulio tikslas – supažindinti su mokymo medžiaga, sudominti besimokančiuosius ir pademonstruoti naujausių technologijų ir metodų taikymo versle naudą.
2 modulis: Sidabrinis turizmas ir sezoniškumas
Turizmo sezoniškumas yra apibrėžiamas kaip tam tikrų mėnesių lankytojų skaičiaus ir jų išlaidų, eismo greitkeliais ir kitomis transporto rūšimis užimtumo ir lankytinų objektų lankomumo laikinas disbalansas metuose. Šiame modulyje daugiausia dėmesio skiriama sezoniškumui ir tam, kaip jį galima optimizuoti pasitelkiant sidabrinį turizmą.
3 modulis: Sidabrinis turizmas ir aktyvus senėjimas
Sidabrinis turizmas gali atlikti svarbų vaidmenį aktyvaus senėjimo srityje. Šiame modulyje pateikiami pagrindiniai terminai ir informacija apie demografinį, aktyvų ir sveiką senėjimą. Tikslas – geriau pažinti ir atliepti sidabrinių turistų poreikius.
4 modulis: Sidabrinio turizmo ir senėjimo stereotipai
Stereotipai apie amžių – tai įsitikinimai apie pagyvenusių žmonių savybes. Šiame modulyje daugiausia dėmesio skirsime senėjimo stereotipams ir kaip jų vengti reklamos kampanijose. Pirmajame skyriuje bus pristatoma senėjimo stereotipų teorinė sistema. Antrasis skyrius yra praktinis, jo tikslas – išsiaiškinti, kaip tinkamai panaudoti senėjimo stereotipus rinkodaros kampanijoje.
5 modulis: Skaitmeninė rinkodara ir sidabrinis turizmas
Šiame modulyje daugiausia dėmesio skiriama vyresnio amžiaus žmonių skaitmeninei rinkodarai. Pirmajame skyriuje pateikiami paaiškinimai apie sidabrinį turizmą ir vyresnio amžiaus žmones. Antrajame skyriuje bus siekiama suprasti, kaip skaitmeninė rinkodara gali būti naudinga sidabriniam turizmui. Trečiajame skyriuje bus pristatomi praktiniai metodai, kaip pasiekti tikslinę auditoriją.
6 modulis: Rinkodaros strategijos socialinėse medijose
Pirmajame skyriuje pristatoma socialinių tinklų nauda. Antrasis skyrius skirtas paaiškinti, kaip įmonės turėtų dalyvauti socialinės medijos platformose. Paskutiniame skyriuje pristatomi socialinės medijos nuomonės formuotojai ir tai, kaip įmonės gali juos pasitelkti savo produktams reklamuoti.
7 modulis: Skaitmeninės rinkodaros valdymas turizmo sektoriuje
Šiame modulyje pateikiama informacija apie tai, kas yra skaitmeninė rinkodara ir koks jos ryšys su turizmo vadyba; kaip nustatyti savo kampanijų tikslus ir kaip užmegzti ilgalaikius ryšius su jais; kaip naudoti skaitmeninę rezultatų analizę ir kaip rengti periodines kampanijų vertinimo ataskaitas; kaip praktiškai sukurti ir plėtoti rinkodaros strategijas.
8 modulis: Kūrybinė laboratorija
Išstudijavę modulių turinį, besimokantieji bus pasirengę naudotis kurso metu sukurta priemone (kūrybine laboratorija) ir kurti skaitmeninės rinkodaros planą. Iškilus klausimams, besimokantysis gali grįžti prie ankstesnių modulių ir rasti atsakymus. Naudodamasis šia priemone besimokantysis išmoks pradėti kurti sudėtinį turizmo produktą, įgyvendinti šių produktų rinkodaros planą, naudodamasis savo individualiu darbu ir projekte pateiktomis priemonėmis.

Šį projektą finansavo Europos Komisija. Ši svetainė atspindi tik autoriaus požiūrį ir Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį joje pateiktos informacijos panaudojimą.
Projektą: 2020-1-FR01-KA202-079845