Skip to main content

Partneriai

Projektą eSilver Tour įgyvendina 6 partneriai iš 5 Europos šalių: Prancūzijos, Ispanijos, Portugalijos, Graikijos ir Lietuvos. Partnerystė buvo suformuota remiantis turimomis partnerių žiniomis ir kompetencijomis, ir planuojant projekto veiklas.

E-SENIORS (Paryžius, Prancūzija)

www.e-seniors.asso.fr

Koordinatorius ir pagrindinis projekto kontaktinis partneris. E–Seniors tikslas – mažinti e. atskirtį, suteikiant senjorams ir (arba) neįgaliesiems galimybę bei žinias efektyviai naudotis IRT. Pagrindiniai organizacijos tikslai – mažinti skaitmeninį atotrūkį tarp kartų; skatinti senjorų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime; inicijuoti veiklas, skatinančias aktyvų senėjimą. Pagrindinės partnerio atsakomybės: projekto koordinavimas ir lyderystė rengiant turizmo eksperto profilį.

EOLAS S.L. (Badachozas, Ispanija)

www.eolas.es

Organizacijos tikslas – teikti paslaugas ir paramą įmonėms ir organizacijoms projektų rengimo, verslo plėtros, ir inovacijų valdymo klausimais. Organizacija yra parengusi kokybės valdymo, projektų valdymo, poveikio vertinimo ir eksploatavimo metodikas. Pagrindinės partnerio atsakomybės: projekto vertinimas ir kokybės užtikrinimas.

Aidlearn, Consultoria em Recursos Humanos Lda. (Lisabona, Portugalija)

www.aidlearn.com

Organizacijos tikslas – stiprinti Portugalijos žmogiškųjų išteklių kompetencijas, kuriant besimokančią organizaciją, kuri užtikrina lygias galimybes, teikia kokybiškas ir novatoriškas paslaugas, atitinkančias aktualius organizacijų ir atskirų asmenų poreikius, taip pat ugdo tvirtą vidinį įsipareigojimą ir komandinį darbą. Pagrindinės partnerio atsakomybės: e–mokymosi platformos kūrimas

Kaunas STP (Kaunas, Lietuva)

www.kaunomtp.lt

Pagrindinis tikslas – telkti inovacijoms atvirą kūrėjų bendruomenę. Organizacija konsultuoja startuolius ir jau veikiančias technologines įmones verslo plėtros klausimais, skatina tarptautinį konkurencingumą, teikia inovacijų paramos paslaugas. Pagrindinės partnerio atsakomybės: projekto sklaidos įgyvendinimas.

Confederação do Turismo de Portugal (Lisabona, Portugalija)

www.ctp.org.pt

Tai nacionalinė verslo turizmo asociacija, vienijanti federacijas, sąjungas ir asociacijas. Ji yra nacionalinė ir apima turizmo verslo sektoriaus. Pagrindinės partnerio atsakomybės: projekto rezultatų pritaikymas.

50 + HELLAS (Atėnai, Graikija)

www.50plus.gr

Organizacijos tikslas – gerinti vyresnių nei 50 metų žmonių gyvenimo kokybę, užtikrinti lygiateisės visuomenės principų įgyvendinimą. Bendradarbiaudama su kitais socialiniais partneriais, ji remia ir skatina vyresnio amžiaus žmonių teises į vienodą požiūrį visuomenėje. Pagrindinės partnerio atsakomybės: lyderystė rengiant skaitmeninės rinkodaros mokomąją medžiagą.

Šį projektą finansavo Europos Komisija. Ši svetainė atspindi tik autoriaus požiūrį ir Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį joje pateiktos informacijos panaudojimą.
Projektą: 2020-1-FR01-KA202-079845