Skip to main content

Apie projektą

ESilver Tour tai Europos Komisijos finansuojamas projektas pagal Erasmus+ rpogramos KA2 veiksmą..

Projekto kontekstas: Dėl Europos gyventojų demografinių pokyčių vyresnio amžiaus žmonių turizmas yra verslo galimybė, leidžianti padidinti prekių ir paslaugų pasiūlą. Prisitaikymas prie gyventojų senėjimo reikalauja didesnio jų savarankiškumo ir socialinės įtraukties. Stebėdama naujausias tendencijas mūsų komanda iškėlė idėją prisidėti prie pokyčių turizmo sektoriuje, plėtojant projektą eSilverTour.

Projekto tikslas - ugdyti senjorų organizacijų darbuotojų ir turizmo specialistų skaitmeninės rinkodaros kompetencijas tam, kad būtų atsakyta į realius vyresnio amžiaus žmonių turizmo poreikius, atsižvelgiant į psichosocialinius ir fizinius vyresnio amžiaus keliautojų poreikius ir jų lūkesčius.

Projektas eSilver Tour leidžia išryškinti sidabrinio turizmo rinką kaip perspektyvų ir prieinamą ekonominį sektorių, gerinant pasiūlą rinkos segmentui, kuris ateinančiais metais turizmo pramonėje augs sparčiausiai.

Pagrindiniai projekto rezultatai. eSilver Tour projektas leidžia padidinti senjorų organizacijų darbuotojų įgūdžius, pasiekus šiuos rezultatus:

  1. Parengus eSilver turizmo eksperto profesinį profilį pagrįstą senjorų turizmo, turizmo skaitmeninės rinkodaros ir aktyvaus senėjimo įgūdžių analize.
  2. Sukūrus eSilver Tour mišraus mokymosi platformą - inovatyvų learning content su gausia pagalbine medžiaga sidabrinio turizmo ir aktyvaus senėjimo skaitmeninės rinkodaros srityje.

Projektas prasidėjo 2020 m. gruodžio mėn. ir baigėsi 2023 m. rugsėjo mėn. ir iš viso truko 34 mėnesius.

Per šį laikotarpį įvykdėme nemažai renginių, konferencijų, bandomųjų veiksmų, išleidome 6 naujienlaiškius. Visa ši kelionė atsispindi naujienų skiltyje ir socialiniuose tinkluose Facebook ir LinkedIn.

Kartu su partneriais tikimės, kad projektas siūlo tikslingą sprendimą, atitinkantį naujas turizmo sektoriaus tendencijas ir rezultatus, stiprinančius projekto naudos gavėjų kompetencijas!

Šį projektą finansavo Europos Komisija. Ši svetainė atspindi tik autoriaus požiūrį ir Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį joje pateiktos informacijos panaudojimą.
Projektą: 2020-1-FR01-KA202-079845