Χώρος ηλεκτρονικής μάθησης

Το έργο eSilver Tour στοχεύει στην ανάπτυξη ικανοτήτων ψηφιακού μάρκετινγκ για το προσωπικό των οργανώσεων ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και τους επαγγελματίες του τουρισμού, ώστε να ανταποκριθούν στις πραγματικές τουριστικές ανάγκες των ηλικιωμένων. Για το σκοπό αυτό, η ομάδα έργου θα αναπτύξει ένα πρόγραμμα κατάρτισης εφαρμόζοντας μια προσέγγιση μικτής μάθησης. Το μάθημα θα ενσωματωθεί στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, που θα είναι φιλική προς το χρήστη και οπτικά ελκυστική.

Το μικτό μάθημα eSilver Tour θα περιλαμβάνει μια σειρά από σχετικά θέματα: την ανάπτυξη ικανοτήτων στον Ασημένιο Τουρισμό, το Ψηφιακό Μάρκετινγκ και την Ενεργό Γήρανση- θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να γίνουν ειδικοί σε αυτούς τους τομείς.

Η beta έκδοση της πλατφόρμας θα παρουσιαστεί τον Απρίλιο του 2022. Η πιλοτική δοκιμή θα πραγματοποιηθεί με το προσωπικό οργανώσεων ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και επαγγελματίες τουρισμού (12 συμμετέχοντες ανά χώρα, 60 συνολικά), για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και η εφαρμογή της στις ανάγκες της ομάδας-στόχου.

YΜπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδο της ανάπτυξης της πλατφόρμας λαμβάνοντας τα ενημερωτικά μας δελτία και ακολουθώντας μας στο facebook και στο linkedIn.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής στις δραστηριότητες πιλοτικών δοκιμών έρχονται σύντομα!

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο παρών δικτυακός τόπος αντανακλά μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.
Έργο: 2020-1-FR01-KA202-079845